METALLIC STAPLES TYPE 40/14 - 93/14
METALLIC STAPLES TYPE 40/14 - 93/14

Metallic staples type 40/14 - 93/14, pack of 10.000 pieces

PUNTI METALLICI TIPO 40/14 - 93/14 - METALLIC STAPLES TYPE 40/14 - 93/14