METALLIC STAPLES TYPE 99-5
METALLIC STAPLES TYPE 99-5

Metallic staples type 99-5, pack of 20.000 pieces.

PUNTI METALLICI TIPO 99-5 - METALLIC STAPLES TYPE 99-5